Alpine PXA-H100 tai Alpine CDA-9887R aikaviiveiden säätö

Teksti: Pasi Kalliojärvi / Powerset OyTämä ohjesivu koskettaa ainoastaan Alpine PXA-H100 ja Alpine CDA-9887R -malleja. Ohjesivu on tehty
aktiiviselle 3-tie systeemille mutta myös passiivisella etupäällä ja takakaiuttimilla
varustetun systeemin viiveet pystyt säätämään samaan tapaan.

Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa aikaviivesäätöjen tekemiseen ei ole. Tämä ohje kuvastaa ainoastaan tapaa
jolla itse teen Alpine mallien aikaviiveiden alkusäädöt. Lopulliset aikaviivesäädöt haetaan sitten
paikalleen kuuntelemalla. Tämä ohjesivu koskettaa ainoastaan tilannetta jolloin mahdollisimman
hyvää stereokuvaa haetaan kuskinpaikalle, soitin on 3WAY-tilassa ja laitteistona on
aktiivinen 3-tie systeemi jossa on subbari + keskiäänet + diskantit.

Aluksi kannattaa säätää vahvistimien tasonsäädöt kohdilleen ja tehdä kaikki etupään jaot
ettei niillä sitten sotketa valmiiksi säädetyn laitteiston säätöjä jälkikäteen.

Alpinen DSP-mallien aikaviiveistä on hyvä sisäistää alla oleva asia.
minimi aikaviive = 0cm
maksimi aikaviive = 336,6cm

Useimmiten laitteistojen subbarin toisto on pahasti jäljessä etupäätä. Sen vuoksi laitan aina aluksi
lähimmälle kaiuttimelle maksimi aikaviiveen ja subille minini aikaviiveen jotta etupään
ja subin välille jää mahdollisimman paljon säätövaraa.

Lähes kaksikymmentä vuotta aikaviiveiden kanssa pelatessa on tullut huomattua, että useasti
parhaaseen lopputulokseen päästään kun laitteistojen diskantteja viivästää hiukan enemmän
kuin keskiääniä jotta saadaan keskiääni- ja diskanttitoisto sulautumaan mahdollisimman
hyvin toisiinsa. Hyvä alkuarvo tälle diskanttien "lisäviiveelle" on 40cm. Lisäviive saadaan
laskuihin mukaan vähentämällä diskanttien mitatuista etäisyyksistä 40cm. Lisäviiveestä
johtuen vasen diskantti on lähes aina se kaiutin jolle on maksimi aikaviive.

Muiden etupään kaiuttimien aikaviive lasketaan vähentämällä maksimi aikaviivesäädöstä niiden
etäisyys ero kuuntelijaa lähimpänä olevaan kaiuttimeen. Tässä esimerkissä lähin kaiutin on
diskanttien lisäviiveen myötä vasen diskantti joten sen aikaviive säätö on 336,6cm.
Soittimen aikaviive säädöt laitetaan siihen arvoon joka on lähimpänä
etäisyyksistä laskettua säätöarvoa.

Mittaa mitalla etupään kaiuttimien etäisyys korviisi. Vasemman puolen kaiuttimista
vasempaan korvaan ja oikean puolen kaiuttimista oikeaan korvaan.

Alla keksityt etäisyydet jotta on helpompi hahmottaa miten säätöarvot saadaan.

Vasen diskantti = 70cm - 40cm lisäviive = 30cm
Oikea diskantti = 120cm - 40cm lisäviive = 80cm
Vasen keskiääni = 60cm
Oikea keskiääni = 110cm

Kun etäisyydet on mitattu ja niiden yhteydessä on diskanttien lisäviive huomioitu
niin saadaan laskettua soittimeen laitettavat aikaviivesäädöt.

Vasen subwoofer = minimi aikaviive ---> aikaviivesäätö 0cm
Oikea subwoofer = minimi aikaviive ---> aikaviivesäätö 0cm
Vasen diskantti = 30 = lähin kaiutin ---> aikaviivesäätö 336,6cm
Oikea diskantti = 80cm ---> 336,6 - ( 80 - 30 ) ---> aikaviivesäätö 286,6cm
Vasen keskiääni = 60cm ---> 336,6 - ( 60 - 30 ) ---> aikaviivesäätö 306,6cm
Oikea keskiääni = 110cm ---> 336,6 - ( 110 - 30 ) ---> aikaviivesäätö 256,6cm

Subbarille suosittelen aluksi laittamaan minimi aikaviiveen eli sen säädöksi 0cm. Jos kuulostaa siltä
että subbari on aikaisemmassa kuin etupää niin sitten subbarin aikaviivettä suurennetaan eli
säätöä numeroina kasvatetaan, esim 100cm. Ennenkuin muutat aikaviivettä 0cm mihinkään
niin testaa soittimesta löytyvällä subbarin vaiheenkäännöllä kummassa vaiheessa subbarin
toisto yhtyy paremmin midbassojen toistoon. Monesti aikaviivesäätöä ei kannata
muuttaa 0cm mihinkään vaan ainoastaan kääntää subbarin vaihe.

Koska vasemman puolen kaiuttimet on lähempänä kuskinpaikalla istuvaa kuuntelijaa niin niiden tasoa
pitää useimmiten tiputtaa pikkaisen jotta vasemman ja oikean puolen kaiuttimet soivat kuuntelijan
korvien mukaan yhtä lujaa ja stereokuva saadaan keskelle. Yleensä vasemman puolen kaiuttimien
sopiva taso on 1-2 dB pienempi kuin oikean puolen kaiuttimien. Tasonsäätö tehdään soittimen
jakosuotimen tasonsäädössä jossa pääsee vasemman ja oikean puolen tasot säätämään
erikseen kun soittimen SETUP:in "AUDIO"-valikosta on käynyt laittamassa "FILTER TYPE"
arvoksi L/R. Oikean puolen keskiäänen tasoksi suosittelen laittamaan maksimi tason eli 0.
Muiden etupään kaiuttimien taso on sitten jotain sen alle.
Aikaviiveiden hienosäätö

Kun aikaviiveiden perussäädöt on tehty niin alkaa niiden hienosäätö. Säätötapoja on monia
ja jokaisen kannattaa tehdä homma sillä tavalla mikä itsestä parhaalta tuntuu ja millä
parhaaseen lopputulokseen pääsee. Jos ei ole aikaviiveiden säätämisestä
ennestään kokemusta niin alla yksi tapa jolla laitteisto saadaan
säädettyä omiin korviin luottaen.

1. Mykistä diskantit sekä subbari kokonaan ja kuuntele pelkillä keskiäänillä

2. Pienennä vasemman keskiäänen tasoa 1-2dB sen mukaan koska kuuloaistisi
mukaankumpikin puoli soi yhtä kovaa

3. Muuta oikeanpuolen keskiäänen aikaviivettä siten että saa stereokuvan
keskipisteen haluamaasi kohtaan.

4. Keskiäänien perussäädöt on nyt tehty.

5. Mykistä keskiäänet sekä subbari kokonaan ja kuuntele pelkillä diskanteilla.

6. Pienennä vasemman diskantin tasoa 1-2dB sen mukaan koska kuuloaistisi
mukaan kumpikin puoli soi yhtä kovaa.

7. Muuta oikeanpuolen diskantin aikaviivettä siten että saat stereokuvan
keskipisteen haluamaasi kohtaan.

8. Diskanttien perussäädöt on nyt tehty.

9. Laita sekä keskiäänet että diskantit soimaan.

10. Tiputa diskanttien taso melko alhaiseksi siten että saundi menee tummaksi.
Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuoleisten diskanttien tasoero samana
koko säätämisen ajan.

11. Nosta diskanttien tasoa kunnes kuuloaistisi mukaan diskanttien taso on
sopiva keskiäänien tasoon nähden ja saundi mieleisesi.

12. Jotta saisit diskanttitoiston yhtymään mahdollisimman hyvin keskiäänitoistoon
niin testaile keskiäänien viiveiden muuttamista isommiksi tai pienemmiksi.
Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuolen keskiäänien aikaviive-ero
samana koko säätämisen ajan.

13. Tämän jälkeen etupään säädöt on tehty.

14. Nyt voit laittaa subbarinkin soimaan ja säätää sen tason mieleiseksesi.

15. Jotta saisit subbaritoiston yhtymään mahdollisimman hyvin midbassotoistoon
niin kokeile kääntää subbarin vaihe soittimesta. Jos vaiheenkäännöllä et saa
subbaritoistoa yhtymään hyvin midbassotoistoon niin testaile subbarin
viiveiden muuttamista isommiksi. Muista säilyttää vasemman ja
oikeanpuolen subbarisäädön aikaviive-ero samassa lukemassa keskenään.
Myös subbarin eri jakotaajuuksia ja jakojyrkkyyksiä kannattaa testailla
ja valita niistä se millä subbarin saundi miellyttä sinua eniten.

16. Nyt on koko laitteiston perussäädöt tehty. Nautinnollisia kuunteluhetkiä!

Ei muutakuin rohkeasti säätämään!
Copyright © Powerset OY / Pasi Kalliojärvi. All rights reserved.