Pioneer DSP-soitin Aikaviivesäädöt

Teksti: Pasi Kalliojärvi / Powerset Oy

Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa soittimen säätöjen tekemiseen ei ole. Tämä ohje kuvastaa ainoastaan tapaa jolla itse teen Pioneer DSP-soittimien aikaviiveiden säädöt. Lopulliset aikaviivesäädöt haetaan sitten paikalleen kuuntelemalla. Tämä ohjesivu koskettaa ainoastaan tilannetta jolloin mahdollisimman hyvää stereokuvaa haetaan kuskinpaikalle ja laitteistona on aktiivinen 3-tie systeemi jossa on subbari + keskiäänet + diskantit.

Aikaviiveet saat päälle muuttamalla soittimen AUDIO-valikon POSITION -kohdan säädöksi FRONT LEFT.

Valitse soittimen AUDIO-valikosta aikaviiveen säätöarvoksi cm.

Soittimen AUDIO-valikon Time Alingment kohdasta löydät aikaviivesäädöt.

Pioneer DSP-soittimien aikaviiveistä on hyvä sisäistää alla oleva asia.

minimi aikaviive = 350cm

maksimi aikaviive = 0cm

Useimmiten laitteistojen subbarin toisto on pahasti jäljessä etupäätä. Sen vuoksi laitan aina aluksi lähimmälle kaiuttimelle eli vaeemmalle etukaiutimelle maksimi aikaviiveen (= 0cm) ja subille minini aikaviiveen (= 350cm) jotta etupään ja subin välille jää mahdollisimman paljon säätövaraa.

Yli kaksikymmentä vuotta aikaviiveiden kanssa pelatessa on tullut huomattua, että useasti parhaaseen lopputulokseen päästään kun laitteistojen diskantteja viivästää hiukan enemmän kuin keskiääniä jotta saadaan keskiääni- ja diskanttitoisto sulautumaan mahdollisimman hyvin toisiinsa. Hyvä alkuarvo tälle diskanttien ”lisäviiveelle” on 40cm. Lisäviive saadaan laskuihin mukaan vähentämällä diskanttien mitatuista etäisyyksistä 40cm. Lisäviiveestä johtuen vasen diskantti on lähes aina se kaiutin jolle on maksimi aikaviive.

Muiden etupään kaiuttimien aikaviive lasketaan vähentämällä niiden etäisyydestä lähimmän kaiuttimen etäisyys. Tässä esimerkissä lähin kaiutin on diskanttien lisäviiveen myötä vasen diskantti joten sen aikaviive säätö on 0cm. Soittimen aikaviive säätö laitetaan siihen arvoon joka on lähimpänä etäisyyksistä laskettua säätöarvoa.

Mittaa mitalla etupään kaiuttimien etäisyys korviisi. Vasemman puolen kaiuttimista vasempaan korvaan ja oikean puolen kaiuttimista oikeaan korvaan.

Alla keksityt etäisyydet jotta on helpompi hahmottaa miten säätöarvot saadaan.

Vasen diskantti = 70cm ( – 40cm lisäviive ) = 30cm

Oikea diskantti = 120cm ( – 40cm lisäviive ) = 80cm

Vasen keskiääni = 60cm

Oikea keskiääni = 110cm

Kun etäisyydet on mitattu ja niiden yhteydessä on diskanttien lisäviive huomioitu niin saadaan laskettua soittimeen laitettavat aikaviivesäädöt.

Subwoofer = minimi aikaviive —> aikaviivesäätö 350cm

Vasen diskantti = 30cm = lähin kaiutin —> aikaviivesäätö 0cm

Oikea diskantti = 80cm —> ( 80 – 30 ) —> aikaviivesäätö 50cm

Vasen keskiääni = 60cm —> ( 60 – 30 ) —> aikaviivesäätö 30cm

Oikea keskiääni = 110cm —> ( 110 – 30 ) —> aikaviivesäätö 80cm

Subbarille suosittelen aluksi laittamaan minimi aikaviiveen eli sen säädöksi 350cm. Jos kuulostaa siltä että subbari on aikaisemmassa kuin etupää niin sitten subbarin aikaviivettä suurennetaan eli säätöä numeroina pienennetään, esimerkiksi 300cm. Ennenkuin muutat aikaviivettä 350cm mihinkään niin testaa soittimen jakarista löytyvällä subbarin vaiheenkäännöllä kummassa vaiheessa subbarin toisto yhtyy paremmin midbassojen toistoon. Monesti aikaviivesäätöä ei kannata muuttaa 350cm mihinkään vaan ainoastaan kääntää subbarin vaihe.

Koska vasemman puolen kaiuttimet on lähempänä kuskinpaikalla istuvaa kuuntelijaa niin niiden tasoa pitää useimmiten tiputtaa pikkaisen jotta vasemman ja oikean puolen kaiuttimet soivat kuuntelijan korvien mukaan yhtä lujaa ja stereokuva saadaan keskelle. Yleensä vasemman puolen kaiuttimien sopiva taso on 1-2 dB pienempi kuin oikean puolen kaiuttimien. Tasonsäätö tehdään soittimen jakosuotimen tasonsäädössä jossa pääsee vasemman ja oikean puolen tasot säätämään erikseen. Oikean puolen keskiäänen tasoksi suosittelen laittamaan maksimi tason eli 0. Muiden etupään kaiuttimien taso on sitten jotain sen alle.


Aikaviiveiden hienosäätö

Kun aikaviiveiden perussäädöt on tehty niin alkaa niiden hienosäätö. Säätötapoja on monia ja jokaisen kannattaa tehdä homma sillä tavalla mikä itsestä parhaalta tuntuu ja millä parhaaseen lopputulokseen pääsee. Jos ei ole aikaviiveiden säätämisestä ennestään kokemusta niin alla yksi tapa jolla laitteisto saadaan säädettyä omiin korviin luottaen.

 1. Mykistä diskantit sekä subbari kokonaan ja kuuntele pelkillä keskiäänillä
 2. Pienennä vasemman keskiäänen tasoa 1-2dB sen mukaan koska kuuloaistisi mukaan kumpikin puoli soi yhtä kovaa ja stereokuvan keskipiste asettuu sille suunnalle jossa sen haluat olevan.
 3. Muuta oikeanpuolen keskiäänen aikaviivettä siten että saa stereokuvan keskipisteen haluamaasi kohtaan.
 4. Keskiäänien perussäädöt on nyt tehty.
 5. Mykistä keskiäänet sekä subbari kokonaan ja kuuntele pelkillä diskanteilla.
 6. Pienennä vasemman diskantin tasoa 1-2dB sen mukaan koska kuuloaistisi mukaan kumpikin puoli soi yhtä kovaa ja stereokuvan keskipiste asettuu sille suunnalle jossa sen haluat olevan.
 7. Muuta oikeanpuolen diskantin aikaviivettä siten että saat stereokuvan keskipisteen haluamaasi kohtaan.
 8. Diskanttien perussäädöt on nyt tehty.
 9. Laita sekä keskiäänet että diskantit soimaan.
 10. Tiputa diskanttien taso melko alhaiseksi siten että saundi menee tummaksi. Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuoleisten diskanttien tasoero samana koko säätämisen ajan.
 11. Nosta diskanttien tasoa kunnes kuuloaistisi mukaan diskanttien taso on sopiva keskiäänien tasoon nähden ja saundi mieleisesi.
 12. Jotta saisit diskanttitoiston yhtymään mahdollisimman hyvin keskiäänitoistoon niin testaile keskiäänien viiveiden muuttamista isommiksi tai pienemmiksi. Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuolen keskiäänien aikaviive-ero samana koko säätämisen ajan.
 13. Tämän jälkeen etupään säädöt on tehty.
 14. Nyt voit laittaa subbarinkin soimaan ja säätää sen tason mieleiseksesi.
 15. Jotta saisit subbaritoiston yhtymään mahdollisimman hyvin midbassotoistoon niin kokeile kääntää subbarin vaihe soittimesta. Jos vaiheenkäännöllä et saa subbaritoistoa yhtymään hyvin midbassotoistoon niin testaile subbarin viiveiden muuttamista isommiksi. Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuolen subbarisäädön aikaviive-ero samassa lukemassa keskenään. Myös subbarin eri jakotaajuuksia ja jakojyrkkyyksiä kannattaa testailla ja valita niistä se millä subbarin saundi miellyttä sinua eniten.
 16. Nyt on koko laitteiston perussäädöt tehty. Nautinnollisia kuunteluhetkiä!

  Ei muutakuin rohkeasti säätämään!

Copyright © Powerset OY / Pasi Kalliojärvi. All rights reserved.