Alpine DSP-soitin Aikaviivesäädöt

Teksti: Pasi Kalliojärvi / Powerset Oy

Tämä ohjesivu on tehty helpottamaan Alpine DSP-prosessorilla varustettujen soittimien säätämistä.

Ohjesivu on tehty aktiiviselle 3-tie systeemille mutta myös passiivisella etupäällä ja takakaiuttimilla varustetun systeemin viiveet pystyt säätämään samaan tapaan.

3WAY-tila eli 3-tie aktiivisuotimet löytyvät vain alla lueteltuista Alpine malleista.

Alpine UTE-92BT – Alpine CDE-193BT – Alpine CDE-W296BT

Muista nykyisin myynnissä olevista Alpine DSP-soitin malleista ei 3-tie aktiivisuotimia löydy. Jos aiot käyttää soitinta josta ei ole 3-tie aktiivisuotimia 3-tie aktiisysteemin kanssa niin valitse etupään vahvistimeksi sellainen vahvistin/vahvistimet josta löytyy riittävän monipuoliset aktiivisuotimet 2-tie aktiivietupään midbassojen alipäästön ja diskanttien ylipäästön tekemiseen. Midbassojen ylipäästön saa tehtyä kaikilla Alpine DSP-soittimilla.

Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa aikaviivesäätöjen tekemiseen ei ole. Tämä ohje kuvastaa ainoastaan tapaa jolla itse teen Alpine DSP-soittimien aikaviiveiden säädöt. Lopulliset aikaviivesäädöt haetaan sitten paikalleen kuuntelemalla. Tämä ohjesivu koskettaa ainoastaan tilannetta jolloin mahdollisimman hyvää stereokuvaa haetaan kuskinpaikalle ja laitteistona on aktiivinen 3-tie systeemi jossa on subbari + keskiäänet + diskantit.

Aluksi kannattaa säätää vahvistimien tasonsäädöt kohdilleen ja tehdä kaikki etupään jaot ettei niillä sitten sotketa valmiiksi säädetyn laitteiston säätöjä jälkikäteen.

Alpine soitinmallien sisäänrakennetun DSP-prosessorin aikaviiveistä on hyvä sisäistää muutama asia. DSP-prosessorin kaikkien kuuden kanavan maksimi yhteenlaskettu aikaviive on 510-680cm soitinmallista riippuen. Minimi aikaviive on 0cm ja maksimi aikaviive on 336,6cm. Koska kaikkien kuuden kanavan maksimi yhteenlaskettu aikaviive on esimerkiksi 510cm niin maksimi aikaviivettä ei voi käyttää millekään kanavalle jotta säätövarat riittävät. Tästä syystä soittimen sisäänrakennettua DSP-prosessoria käytettäessä sopiva aikaviive lähimmälle kaiuttimelle on noin 150-200cm.

Useimmiten laitteistojen subbarin toisto on pahasti jäljessä etupäätä. Sen vuoksi laitan aina aluksi lähimmälle kaiuttimelle mahdollisimman paljon aikaviivettä ja subille minini aikaviiveen.

Useimmiten laitteistojen diskantteja pitää viivästää enemmän kuin keskiääniä jotta saadaan keskiääni- ja diskanttitoisto sulautumaan mahdollisimman hyvin toisiinsa. Hyvä alkuarvo tälle diskanttien lisäviiveelle on 40cm. Lisäviive saadaan laskuihin mukaan vähentämällä diskanttien mitatuista etäisyyksistä 40cm. Lisäviiveestä johtuen vasen diskantti on lähes aina se kaiutin jolle on suurin aikaviive.

Muiden etupään kaiuttimien aikaviive lasketaan vähentämällä suurimmasta aikaviivesäädöstä niiden etäisyys ero kuuntelijaa lähimpänä olevaan kaiuttimeen. Tässä esimerkissä lähin kaiutin on diskanttien lisäviiveen myötä vasen diskantti joten sen aikaviive säätö on 200,6cm. Soittimen aikaviive säädöt laitetaan siihen arvoon joka on lähimpänä etäisyyksistä laskettua säätöarvoa.

Mittaa mitalla etupään kaiuttimien etäisyys korviisi. Vasemman puolen kaiuttimista vasempaan korvaan ja oikean puolen kaiuttimista oikeaan korvaan.

Alla keksityt etäisyydet jotta on helpompi hahmottaa miten säätöarvot saadaan.

Vasen diskantti = 70cm ( – 40cm lisäviive ) = 30cm

Oikea diskantti = 120cm ( – 40cm lisäviive ) = 80cm

Vasen keskiääni = 60cm

Oikea keskiääni = 110cm

Kun etäisyydet on mitattu ja niiden yhteydessä on diskanttien lisäviive huomioitu niin saadaan laskettua soittimeen laitettavat aikaviivesäädöt.

Subwoofer = minimi aikaviive —> aikaviivesäätö 0cm

Vasen diskantti = 30cm = lähin kaiutin —> aikaviivesäätö 200,6cm

Oikea diskantti = 80cm —> 200,6 – ( 80 – 30 ) —> aikaviivesäätö 150,6cm

Vasen keskiääni = 60cm —> 200,6 – ( 60 – 30 ) —> aikaviivesäätö 170,6cm

Oikea keskiääni = 110cm —> 200,6 – ( 110 – 30 ) —> aikaviivesäätö 120,6cm

Subbarille suosittelen aluksi laittamaan minimi aikaviiveen eli sen säädöksi 0cm. Jos kuulostaa siltä että subbari on aikaisemmassa kuin etupää niin sitten etupään aikaviiveitä pienennetään.

Koska vasemman puolen kaiuttimet on lähempänä kuskinpaikalla istuvaa kuuntelijaa niin niiden tasoa pitää useimmiten tiputtaa pikkaisen jotta vasemman ja oikean puolen kaiuttimet soivat kuuntelijan korvien mukaan yhtä lujaa ja stereokuva saadaan keskelle. Yleensä vasemman puolen kaiuttimien sopiva taso on 1-2 dB pienempi kuin oikean puolen kaiuttimien. Tasonsäätö tehdään soittimen BALANCE-säätimellä.


Aikaviiveiden hienosäätö

Kun aikaviiveiden perussäädöt on tehty niin alkaa niiden hienosäätö. Säätötapoja on monia ja jokaisen kannattaa tehdä homma sillä tavalla mikä itsestä parhaalta tuntuu ja millä parhaaseen lopputulokseen pääsee. Jos ei ole aikaviiveiden säätämisestä ennestään kokemusta niin alla yksi tapa jolla laitteisto saadaan säädettyä omiin korviin luottaen.

 1. Mykistä diskantit sekä subbari kokonaan ja kuuntele pelkillä keskiäänillä.
 2. Pienennä vasemman keskiäänen tasoa 1-2dB sen mukaan koska kuuloaistisi mukaan kumpikin puoli soi yhtä kovaa ja stereokuvan keskipiste on sillä suunnalla jossa haluat sen olevan.
 3. Muuta oikeanpuolen keskiäänen aikaviivettä siten että saa stereokuvan keskipisteen haluamaasi kohtaan.
 4. Keskiäänien perussäädöt on nyt tehty.
 5. Mykistä keskiäänet sekä subbari kokonaan ja kuuntele pelkillä diskanteilla.
 6. Pienennä vasemman diskantin tasoa 1-2dB sen mukaan koska kuuloaistisi mukaan kumpikin puoli soi yhtä kovaa ja stereokuvan keskipiste on sillä suunnalla jossa haluat sen olevan.
 7. Muuta oikeanpuolen diskantin aikaviivettä siten että saat stereokuvan keskipisteen haluamaasi kohtaan.
 8. Diskanttien perussäädöt on nyt tehty.
 9. Laita sekä keskiäänet että diskantit soimaan.
 10. Tiputa diskanttien taso melko alhaiseksi siten että saundi menee tummaksi. Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuoleisten diskanttien tasoero samana koko säätämisen ajan.
 11. Nosta diskanttien tasoa kunnes kuuloaistisi mukaan diskanttien taso on sopiva keskiäänien tasoon nähden ja saundi mieleisesi.
 12. Jotta saisit diskanttitoiston yhtymään mahdollisimman hyvin keskiäänitoistoon niin testaile keskiäänien viiveiden muuttamista isommiksi tai pienemmiksi. Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuolen keskiäänien aikaviive-ero samana koko säätämisen ajan.
 13. Tämän jälkeen etupään säädöt on tehty.
 14. Nyt voit laittaa subbarinkin soimaan ja säätää sen tason mieleiseksesi.
 15. Jotta saisit subbaritoiston yhtymään mahdollisimman hyvin midbassotoistoon niin testaile subbarin viiveiden muuttamista isommiksi. Muista säilyttää vasemman ja oikeanpuolen subbarisäädön aikaviive-ero samana. Myös subbarin eri jakotaajuuksia ja jakojyrkkyyksiä kannattaa testailla ja valita niistä se millä subbarin saundi miellyttä sinua eniten.
 16. Nyt on koko laitteiston perussäädöt tehty. Nautinnollisia kuunteluhetkiä!

  Ei muutakuin rohkeasti säätämään!!!

Copyright © Powerset OY / Pasi Kalliojärvi. All rights reserved.